تبلیغات
کتابخونه مرکز دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین کتابخانه - دانلود مجموعه کاملی از 176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی
دانلود اسان و سریع کتاب الکترونیکی آنلاین ( علمی فرهنگی هنری درسی جزوه مقاله ) در کتابخونه کتابخانه
دانلود مجموعه کاملی از 176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 03:48 ب.ظ
دانلود مجموعه کاملی از  176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی


رئیس موسسه بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز و اندیشکده یقین

 

 

 

 

نقد فیلم و سریال :

1) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) – کیفیت خوب
2) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) – کیفیت معمولی
3) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال unit – کیفیت خوب
4) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال unit – کیفیت معمولی
5) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال alias – کیفیت خوب
6) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال alias – کیفیت معمولی
7) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال ۲۴ – کیفیت معمولی
8) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال ۲۴ – کیفیت خوب
9) دکتر حسن عباسی – تحلیل سریال لاست (Lost) و تلویزیون استراتژیک

 

سیاسی :

1) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - (کامل)

2) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش اول

3) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش دوم

4) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش سوم

5) جمهوری که بود؛جمهوری که هست؛جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش چهارم

6) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش پنجم

7) مناظره دکتر حسن عباسی و محسن آرمین [عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب] در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381 (با موضوع بررسی سخنان و حکم هاشم آغاجری)

8) دکتر عباسی: آقای میر حسین موسوی باید تکلیفش را با جریانی که 250 نفرش جاسوسی می‌کنه روشن کند

9) پاسخ دکتر عباسی به سوالاتی در مورد انتقاد به سیاست خارجی دولت نهم - دکتر عباسی

10) تریبون آزاد و پاسخ دکتر عباسی در رابطه اوضاع اقتصادی ایران و جهان - دکتر حسن عباسی

11) بررسی عملکرد جمهوری نهم در حوزه سیاست داخلی: انرژی هسته‌ای، تکنولوژی فضایی، خصوصی سازی و اصل 44 و... - دکتر حسن عباسی

12) ورود جمهوری نهم به خطوط قرمز غرب در حوزه سیاست خارجی - دکتر حسن عباسی

13) بررسی سیاست خارجی جمهوری هفتم و هشتم [دوران اصلاحات]، نتیجه آن و بازخورد این عمل کرد در انتخابات جمهوری نهم - دکتر حسن عباسی

14) دانلود کامل سخنرانی دکتر حسن عباسی در اصفهان(21 اردیبهشت 88) با موضوع: جمهوری که بود! جمهوری که هست! جمهوری که نیست!

 

غرب شناسی :

15) غرب شناسی استراتژیک؛ اخلاق در غرب - دکتر حسن عباسی

16) غرب شناسی استراتژیک؛ پروتکل های یهود - دکتر حسن عباسی

17) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (2) - دکتر حسن عباسی

18) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (1) - دکتر حسن عباسی

19) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(2) - دکتر حسن عباسی

20) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(1) - دکتر حسن عباسی

21) غرب شناسی استراتژیک؛ ترانس مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

22) غرب شناسی استراتژیک؛ وضعیت پست مدرن - دکتر حسن عباسی

23) غرب شناسی استراتژیک؛ نیل به گزشافت - دکتر حسن عباسی

24) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال شناسی به مثابه روش - دکتر حسن عباسی

25) غرب شناسی استراتژیک؛ فراماسونری - دکتر حسن عباسی

26) غرب شناسی استراتژیک؛ فمینیسم - دکتر حسن عباسی

27) غرب شناسی استراتژیک؛ پارادایم های حاکم بر جهان - دکتر حسن عباسی

28) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان فرانسیس فوکویاما - دکتر حسن عباسی

29) غرب شناسی استراتژیک؛ نهادهای تصمیم ساز - دکتر حسن عباسی

30) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان هانتینگتون - دکتر حسن عباسی

31) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان تافلر - دکتر حسن عباسی

32) غرب شناسی استراتژیک؛ ژئوپولتیک - دکتر حسن عباسی

33) غرب شناسی استراتژیک؛ غرب هژمون - دکتر حسن عباسی

34) غرب شناسی استراتژیک؛ مؤلفه های غرب فلسفی - دکتر حسن عباسی

35) غرب شناسی استراتژیک؛ سکولاریسم - دکتر حسن عباسی

36) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال از سنت به مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

37) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر مدرن (جهان دکارت) - دکتر حسن عباسی

38) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر ایمان در قرون وسطی - دکتر حسن عباسی

39) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(2) - دکتر حسن عباسی

40) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(1) - دکتر حسن عباسی

41) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر امپراطوری روم - دکتر حسن عباسی

42) غرب شناسی استراتژیک؛ بازخوانی تورات - دکتر حسن عباسی

43) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر یونانی مآبی (هنلیسم) - دکتر حسن عباسی

44) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر شیطان گرایی - دکتر حسن عباسی

45) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(2) - دکتر حسن عباسی

46) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(1) - دکتر حسن عباسی

47) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر طبیعت گرایی - دکتر حسن عباسی

48) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر اسطوره گرایی(1) - دکتر حسن عباسی

49) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خرافه گرایی - دکتر حسن عباسی

50) غرب شناسی استراتژیک؛ چرا باید غرب را شناخت؟ - دکتر حسن عباسی

 

درباره 14 معصوم :

51) مهدویت؛ دفاع مقدس جهانی در دکترین مهدویت : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

52) مهدویت؛ آینده و جهانی شدن در جامعه مهدوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

53) مهدویت؛ اکنون آخر الزمان : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

54) مهدویت؛ پیش به سوی آرماگدون : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

55) عسکریت؛ دکترین عسکریت و جامعه عسکری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

56) نقویت؛ دکترین نقویت و جامعه نقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

57) تقویت؛ دکترین تقویت و جامعه تقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

58) رضویت؛ دکترین رضویت و جامعه رضوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

59) موسویت؛ دکترین موسویت و جامعه موسوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

60) جعفریت؛ دکترین جعفریت و جامعه جعفری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

61) باقریت؛ دکترین باقریت و جامعه باقری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

62) سجادیت؛ دکترین سجادیت و جامعه سجادی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

63) حسینیت؛ جامعه حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

64) حسینیت؛ قیام حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

65) حسینیت؛ اصلاحات حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

66) حسینیت؛ دکترین حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

67) حسنیت؛ جامعه حسنی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

68) حسنیت؛ قعود ساباط : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

69) حسنیت؛ دکترین صلح : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

70) فاطمیت؛ جامعه فاطمی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

71) فاطمیت؛ آتش و یاس : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

72) فاطمیت؛ زن، سیاست، تمدن : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

73) علویت؛ جامعه علوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

74) علویت؛ در محاصره : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

75) علویت؛ دکترین غدیر : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

76) محمدیت؛ جامعه محمدی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

77) محمدیت؛ مدینه النبی(ص) : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

78) محمدیت؛ دکترین بعثت(2): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

79) محمدیت؛ دکترین بعثت(1): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

80) سخنرانی دکتر حسن عباسی در مورد آسیب‌های مهدویت و عزاداری امام حسین ع


بقیه ادامه مطلب

دانلود سخنرانی های دکتر حسن عباسی (hasan abbasi)

1) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش اول)

2) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش دوم)

3) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش سوم)

4)      جامعه اخلاقی1 بخش اول (2.30 مگابایت)

5)      جامعه اخلاقی1 بخش دوم (2.20 مگابایت)

6)      جامعه اخلاقی 2 بخش اول (1.70 مگابایت)

7)      جامعه اخلاقی 2 بخش دوم (1.72 مگابایت)

8)      جامعه اخلاقی 3 بخش اول (2.02 مگابایت)

9)      جامعه اخلاقی 3 بخش دوم (1.98 مگابایت)

11) آتلانتیک کهن - آتلانتیک نو (بخش اول)

12) آتلانتیک کهن - آتلانتیک نو (بخش دوم)

13) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش اول)

14) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش دوم)

15) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش سوم)

16) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش چهارم)

17) تحلیل جنگ ۳۳ روزه لبنان

18) پاسخ به سوالی در خصوص سر و وضع احمدی احمدی نژاد و . . .

19) عفاف و حجاب و روش به کارگیری آن

20) ایران ۱۴۱۴ اردیبهشت 85 - قسمت اول

21) ایران ۱۴۱۴ - اردیبهشت ۸۵ - قسمت دوم

22) ایران 1414 - اردیبهشت 85 - قسمت سوم

23) ایران 1414 - اردیبهشت 85 - قسمت چهارم

24) ایران 1414 - پرسش و پاسخ - قسمت اول

25) ایران 1414 - پرسش و پاسخ - قسمت دوم

26) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش اول)

27) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش دوم)

28) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش سوم)

29) آنفولانزای نیویورکی (بخش اول)

30) آنفولانزای نیویورکی (بخش دوم)

31) نوری که در چهره افراد دیده می شود

32) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی ( 3 خرداد 1384- بخش اول)

33) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش دوم)

34) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش سوم)

35) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش چهارم)

36) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384 - بخش پنجم)

37) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش اول)

38) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش دوم)

39) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش سوم)

40) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش چهارم)

41) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش اول) -:- دکتر حسن عباسی

42) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش دوم) -:- دکتر حسن عباسی

43) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش سوم) -:- دکتر حسن عباسی

44) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش چهارم) -:- دکتر حسن عباسی

45) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش پنجم) -:- دکتر حسن عباسی

46) رویارویی ایران و غرب - اسفند 84 - دانشگاه تبریز - قسمت اول

47) رویارویی ایران و غرب - اسفند 84 - دانشگاه تبریز - قسمت دوم

48) دکترین مهدویت (1) - بخش اول - 17 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

49) دکترین مهدویت (1) - بخش دوم - 17 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

50) دکترین مهدویت (2) و گزاره های علمی آخر الزمان - بخش اول - 24 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

51) دکترین مهدویت(2) و گزاره های علمی آخر الزمان – بخش دوم - 24 اردیبهشت 1382 -:-

52) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش اول

53) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش دوم

54) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش سوم

55) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه اول ، بخش اول - درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

56) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه اول ، بخش دوم - درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

57) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه دوم ، بخش اول - مبانی تصمیم سازی و چاره سازی و هستی شناسی تصمیم و تدبیر - -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

58) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه دوم ، بخش دوم - مبانی تصمیم سازی و چاره سازی و هستی شناسی تصمیم و تدبیر - -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

59) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه سوم ، بخش اول - انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

60) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه سوم ، بخش دوم - انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

61) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه چهارم ، بخش اول - درآمدی بر درخت فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

62) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه چهارم ، بخش دوم - درآمدی بر درخت فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

63) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه پنجم ، بخش اول - درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

64) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه پنجم ، بخش دوم - درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

65) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصویر مربوط به جلسه پنجم

66) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه ششم ، بخش اول - انطباق طرح استراتژیك با فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

67) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه ششم ، بخش دوم - انطباق طرح استراتژیك با فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

68) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصاویر مربوط به جلسه ششم

69) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه هفتم ، بخش اول - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی -:- دکتر حسن عباسی 10 اسفند 1385

70) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه هفتم ، بخش دوم - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی -:- دکتر حسن عباسی 10 اسفند 1385

71) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصاویر مربوط به جلسه هفتم

72) دکترین حسینی ( بخش اول )

73) دکترین حسینی ( بخش دوم )

74) دکترین حسینی ( بخش سوم )

75) قیام حسینی

76) جامعه حسینی

77) نقدی بر دموکراسی

78) پاسخ دکتر حسن عباسی به سوالی در مورد مدرک تحصیلی ایشان (اردیبهشت ۱۳۸۵)

79) آیا نوسازی پلیس کار آقای قالیباف بود ؟

80) سخنرانی در جمع مسئولان تربیتی و آموزشی (بخش اول)

81) سخنرانی در جمع مسئولان تربیتی و آموزشی (بخش دوم)

82) مقاله جنگ مدل زندگیمنبع : سایت بچه های قلم

سایت سخنرانیهای دكتر حسن عباسی


»