تبلیغات
کتابخونه مرکز دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین کتابخانه - دانلود تشریح کامل مسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا
دانلود اسان و سریع کتاب الکترونیکی آنلاین ( علمی فرهنگی هنری درسی جزوه مقاله ) در کتابخونه کتابخانه
دانلود تشریح کامل مسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 04:27 ب.ظ

Solutions control Ogata دانلود تشریح کامل مسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا

کتاب مهندسی کنترل اوگاتا مهمترین مرجع برای درس کنترل از دروس رشته برق می باشد. درس کنترل از اهمیت فوق العاده ای در میان دروس رشته برق برخوردار است و اکثر اساتید این درس کتاب اوگاتا را به عنوان مرجع پیشنهاد می کنند. کتاب مهندسی کنترل اوگاتا مشتمل بر ۱۰ فصل می باشد که در ادامه به بررسی اجمالی فصول مختلف این کتاب می پردازیم.
- فصل اول مطالب در مورد سیستم های کنترل در بر دارد.
- فصل دوم به مدلسازی ریاضی سیستم های کنترل توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی می پردازد و در ادامه توانایی محاسبه عبارتهای تابع – تبدیل دستگاه های معادلات دیفرانسیل و بیان فضای حالت دستگاه های معادلات دیفرانسیل را بدست خواهید آورد.
- فصل سوم مدل های ریاضی سیستم های مکانیکی و الکتریکی پرکاربرد در نظریه کنترل را بدست خواهد آورد.
- فصل چهارم در مورد سیستم های سیالای و گرمایی مورد استفاده در سیستم های کنترل صحبت می کند.
- فصل پنجم تحلیل پاسخ گذرا و پاسخ حالت ماندگار سیستم های کنترل تعریف شده بر اساس تابع تبدیل را مورد بررسی قرار می دهد.
- فصل ششم تحلیل و طراحی سیستم های کنترل با مکان هندسی ریشه ها را مورد بحث قرار می دهد.
- فصل هفتم روش پاسخ فرکانسی تحلیل و طراحی سیستم های کنترل را در بر دارد.
-فصل هشتم در مورد از کنترل کننده های PID صحبت به میان آورده است
-ئفصل نهم مباحث پایه ای تحلیل فضای حالت سیستم های کنترل را در بر دارد. همچنین در این فصل حل معادلات فضای حالت نیز بیان شده است.
فصل دهم به طراحی سیستم کنترل در فضای حالت اختصاص دارد.
در انتها نیز پیوستی از تبدیلات لاپلاس ، بسط به کسرهای جزئی، جبر برداری و ماتریسی ضمیمه شده است.

تشریح کامل مسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا به بررسی کامل فصول بالا در ۲۰۰ صفحه پرداخته است، همچنین لازم به ذکر است این کتاب زبان اصلی بوده و به صورت اسکن شده می باشد.


دانلود   دانلود مستقیم : تشریح کامل مسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا


tag  حجم فایل : 10 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

منبع  لینک منبع»