دانلود اسان و سریع کتاب الکترونیکی آنلاین ( علمی فرهنگی هنری درسی جزوه مقاله ) در کتابخونه کتابخانه
دانلود مجموعه کاملی از 176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 03:48 ب.ظ
دانلود مجموعه کاملی از  176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی


رئیس موسسه بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز و اندیشکده یقین

 

 

 

 

نقد فیلم و سریال :

1) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) – کیفیت خوب
2) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) – کیفیت معمولی
3) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال unit – کیفیت خوب
4) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال unit – کیفیت معمولی
5) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال alias – کیفیت خوب
6) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال alias – کیفیت معمولی
7) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال ۲۴ – کیفیت معمولی
8) دکتر حسن عباسی – نقد و بررسی سریال ۲۴ – کیفیت خوب
9) دکتر حسن عباسی – تحلیل سریال لاست (Lost) و تلویزیون استراتژیک

 

سیاسی :

1) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - (کامل)

2) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش اول

3) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش دوم

4) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش سوم

5) جمهوری که بود؛جمهوری که هست؛جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش چهارم

6) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست - 3 خرداد 88 - بخش پنجم

7) مناظره دکتر حسن عباسی و محسن آرمین [عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب] در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381 (با موضوع بررسی سخنان و حکم هاشم آغاجری)

8) دکتر عباسی: آقای میر حسین موسوی باید تکلیفش را با جریانی که 250 نفرش جاسوسی می‌کنه روشن کند

9) پاسخ دکتر عباسی به سوالاتی در مورد انتقاد به سیاست خارجی دولت نهم - دکتر عباسی

10) تریبون آزاد و پاسخ دکتر عباسی در رابطه اوضاع اقتصادی ایران و جهان - دکتر حسن عباسی

11) بررسی عملکرد جمهوری نهم در حوزه سیاست داخلی: انرژی هسته‌ای، تکنولوژی فضایی، خصوصی سازی و اصل 44 و... - دکتر حسن عباسی

12) ورود جمهوری نهم به خطوط قرمز غرب در حوزه سیاست خارجی - دکتر حسن عباسی

13) بررسی سیاست خارجی جمهوری هفتم و هشتم [دوران اصلاحات]، نتیجه آن و بازخورد این عمل کرد در انتخابات جمهوری نهم - دکتر حسن عباسی

14) دانلود کامل سخنرانی دکتر حسن عباسی در اصفهان(21 اردیبهشت 88) با موضوع: جمهوری که بود! جمهوری که هست! جمهوری که نیست!

 

غرب شناسی :

15) غرب شناسی استراتژیک؛ اخلاق در غرب - دکتر حسن عباسی

16) غرب شناسی استراتژیک؛ پروتکل های یهود - دکتر حسن عباسی

17) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (2) - دکتر حسن عباسی

18) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (1) - دکتر حسن عباسی

19) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(2) - دکتر حسن عباسی

20) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(1) - دکتر حسن عباسی

21) غرب شناسی استراتژیک؛ ترانس مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

22) غرب شناسی استراتژیک؛ وضعیت پست مدرن - دکتر حسن عباسی

23) غرب شناسی استراتژیک؛ نیل به گزشافت - دکتر حسن عباسی

24) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال شناسی به مثابه روش - دکتر حسن عباسی

25) غرب شناسی استراتژیک؛ فراماسونری - دکتر حسن عباسی

26) غرب شناسی استراتژیک؛ فمینیسم - دکتر حسن عباسی

27) غرب شناسی استراتژیک؛ پارادایم های حاکم بر جهان - دکتر حسن عباسی

28) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان فرانسیس فوکویاما - دکتر حسن عباسی

29) غرب شناسی استراتژیک؛ نهادهای تصمیم ساز - دکتر حسن عباسی

30) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان هانتینگتون - دکتر حسن عباسی

31) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان تافلر - دکتر حسن عباسی

32) غرب شناسی استراتژیک؛ ژئوپولتیک - دکتر حسن عباسی

33) غرب شناسی استراتژیک؛ غرب هژمون - دکتر حسن عباسی

34) غرب شناسی استراتژیک؛ مؤلفه های غرب فلسفی - دکتر حسن عباسی

35) غرب شناسی استراتژیک؛ سکولاریسم - دکتر حسن عباسی

36) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال از سنت به مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

37) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر مدرن (جهان دکارت) - دکتر حسن عباسی

38) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر ایمان در قرون وسطی - دکتر حسن عباسی

39) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(2) - دکتر حسن عباسی

40) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(1) - دکتر حسن عباسی

41) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر امپراطوری روم - دکتر حسن عباسی

42) غرب شناسی استراتژیک؛ بازخوانی تورات - دکتر حسن عباسی

43) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر یونانی مآبی (هنلیسم) - دکتر حسن عباسی

44) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر شیطان گرایی - دکتر حسن عباسی

45) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(2) - دکتر حسن عباسی

46) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(1) - دکتر حسن عباسی

47) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر طبیعت گرایی - دکتر حسن عباسی

48) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر اسطوره گرایی(1) - دکتر حسن عباسی

49) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خرافه گرایی - دکتر حسن عباسی

50) غرب شناسی استراتژیک؛ چرا باید غرب را شناخت؟ - دکتر حسن عباسی

 

درباره 14 معصوم :

51) مهدویت؛ دفاع مقدس جهانی در دکترین مهدویت : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

52) مهدویت؛ آینده و جهانی شدن در جامعه مهدوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

53) مهدویت؛ اکنون آخر الزمان : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

54) مهدویت؛ پیش به سوی آرماگدون : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

55) عسکریت؛ دکترین عسکریت و جامعه عسکری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

56) نقویت؛ دکترین نقویت و جامعه نقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

57) تقویت؛ دکترین تقویت و جامعه تقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

58) رضویت؛ دکترین رضویت و جامعه رضوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

59) موسویت؛ دکترین موسویت و جامعه موسوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

60) جعفریت؛ دکترین جعفریت و جامعه جعفری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

61) باقریت؛ دکترین باقریت و جامعه باقری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

62) سجادیت؛ دکترین سجادیت و جامعه سجادی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

63) حسینیت؛ جامعه حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

64) حسینیت؛ قیام حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

65) حسینیت؛ اصلاحات حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

66) حسینیت؛ دکترین حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

67) حسنیت؛ جامعه حسنی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

68) حسنیت؛ قعود ساباط : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

69) حسنیت؛ دکترین صلح : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

70) فاطمیت؛ جامعه فاطمی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

71) فاطمیت؛ آتش و یاس : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

72) فاطمیت؛ زن، سیاست، تمدن : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

73) علویت؛ جامعه علوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

74) علویت؛ در محاصره : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

75) علویت؛ دکترین غدیر : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

76) محمدیت؛ جامعه محمدی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

77) محمدیت؛ مدینه النبی(ص) : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

78) محمدیت؛ دکترین بعثت(2): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

79) محمدیت؛ دکترین بعثت(1): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

80) سخنرانی دکتر حسن عباسی در مورد آسیب‌های مهدویت و عزاداری امام حسین ع


بقیه ادامه مطلب

» ادامه مطلب
دانلود کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 04:52 ب.ظ

material دانلود کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون

مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون (ویرایش سوم) به صورت زبان اصلی (ساده و روان) در ۱۴۳۶ صفحه می باشد که ۱۱ فصل را به طور جامع پوشش می دهد.plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون


tag  حجم فایل : 32.8 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 04:50 ب.ظ

material دانلود کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials

مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. درس مقاومت مصالح یکی از پایه ای ترین دروس رشته های مهندسی از جمله مهندسی عمران است که درک کامل این درس در واقع تضمین خوبی برای درک دروس دیگر نظیر فولاد بتن و سیالات و کلا دروس تخصصی هر رشته مهندسی میباشد.

کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials (ویرایش چهارم) به صورت زبان اصلی در ۷۹۶ صفحه می باشد که ۱۱ فصل را به طور جامع پوشش می دهد.

لازم به ذکر است جهت دریافت کتاب تشریح مسائل مقاومت مصالح جانسون کافی است بر روی خود عنوان کتاب کلیک فرمایید.plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب مقاومت مصالح جانسون Mechanics of Materials


tag  حجم فایل : 36 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 04:47 ب.ظ

Draw2 دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

نقشه کشی صنعتی از مراحل پایانی طراحی یک قطعه یا مجموعه مکانیکی است. امروزه با ورود نرم‌افزارهای مدل سازی مکانیک، اکثر نقشه‌ها توسط اینگونه نرم‌افزارها کشیده می‌شود ولی این مطلب به معنای عدم نیاز به این دانش نیست.

کتاب انواع نقشه های صنعتی(دانشگاه صنعتی اصفهان) در ۵۱ صفحه و به صورت اسلایدوار نوشته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان تدریس می شود. مباحثی که در این کتاب بیان می شود آشنایی با انواع نقشه های زیر است:

 • نقشه های مکانیکی
 • نقشه های جریان مواد
 • نقشه های فرآیند های صنعتی
 • نقشه های جانمایی
 • نقشه های الکتریکی
 • نقشه های اتوماسیون
 • نقشه های سازه
 • نقشه های ساختمانی
 • نقشه های تاسیساتی


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب انواع نقشه های صنعتی(دانشگاه صنعتی اصفهان)


tag  حجم فایل : 4 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب مقاومت مصالح James M. Gere
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 04:45 ب.ظ

Mechanics of Materials دانلود کتاب مقاومت مصالح James M. Gere

مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. از خصوصیاتی که در این کتاب می توان مشاهده کرد این است که تمامی مباحثی که در یک ترم تدریس می شود را پوشش داده است. همچنین چاپ ششم این کتاب همچنان سنت خود را به متن اصلی حفظ کرده است. اسنجام و دقت مباحث مطرح شده در کتاب دانشجویان را در حل و تحلیل مسائل به خوبی یاری می کند.

کتاب مقاومت مصالح توسط آقای James M. Gere در ۹۶۴ صفحه نگارش شده است و مباحث زیر را در بر می گیرد:

 • نیروی برشی ، لنگر خمشی
 • تنش
 • کرنش ، رابطه تنش – کرنش و تغییر شکلهای محوری
 • پیچش
 • خمش خالص
 • تنش برشی در تیرها
 • تنش های مرکب
 • و…


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب مقاومت مصالح James M. Gere


tag  حجم فایل : 9 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب آشنایی کامل با دانش جوشکاری
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:59 ب.ظ

welding2 دانلود کتاب آشنایی کامل با دانش جوشکاری

جوشکاری یکی از فرآیندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده از ماده پرکننده می‌باشد. فرآیندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فرآیندهای جوشکاری ذوبی و فرآیندهای جوشکاری غیر ذوبی
جوشکاری رامی توان اتصال دائم متالورژیکی دانست که می تواند در حالت مذاب یا جامد، با استفاده از واسطه (مواد پرکننده) یا بدون واسطه و با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار صورت گیرد. در واقع جوشکاری به اتصالی گفته می شود که نتوان محل اتصال را از قسمت های دیگر قطعات مجزا نمود و به عبارتی دیگر خواص جوش ایجاد شده با قطعات مورد اتصال یکسان یا نزدیک به هم باشد. جوشکاری یکی از روش‌های تولید می‌باشد زیرا هدف از آن اتصال دایمی مواد مهندسی از جمله فلز، پلیمر، کامپوزیت و سرامیک به‌یک‌دیگر است، به‌گونه‌ای که خواص اتصال، برابر خواص مادهٔ پایه باشد.

کتاب آشنایی کامل با دانش جوشکاری در ۴۸ صفحه به معرفی انواع جوشکاری ها زیر می پردازد:

 • جوش قوس الکتریکی
 • نقطه جوش
 • جوشکاری فلزات رنگین
 • لحیم کاری
 • جوشکاری به طریقه برق و گاز
 • جوشکاری و یرشکاری در زیر آب
 • انواع جوشکاری مدرن در صنایع نظامی
 • جوشکاری پلاستیک


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب آشنایی کامل با دانش جوشکاری


tag  حجم فایل : 580 کیلوبایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:55 ب.ظ

Mechanical Vibrations دانلود کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون

کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون نوشته آقایان مهندس صفا برهانی و مهندس مازیار کاظمی در ۱۰۰ صفحه می باشد و مباحث زیر در آن عنوان می شود:

 • حرکت نوسانی
 • ارتعاش آزاد
 • ارتعاش واداشته هماهنگ
 • ارتعاشات گذرا
 • سیستم های دو درجه آزادی
 • ویژگی های سیستم ارتعاش


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون


tag  حجم فایل : 6 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود جزوه مکانیک سیالات استریتر
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:52 ب.ظ

Fluid Mechanics دانلود جزوه مکانیک سیالات استریتر

دانش فناوری مکانیک سیالات با درک و مفاهیم ویژگی های سیال و همچنین بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهای دقیق بسیار گسترش یافته است .ویژگی چسبندگی و چگالی در جریان داخل کانالهای باز و بسته و جریان در پیرامون اجسام شناور در سیال نقش عمده ای در مکانیک سیالات دارد .
مکانیک سیالات نیز بخشی از علم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه می شود. اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:
۱- خواص و ویژگیهای سیالات با جامدات سبکی متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند .
۲- در مکانیک جامدات معمولا حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی می شود ولی در مکانیک سیالات مطالعه ی حرکت پیوسته ی سیال، به صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکت ذره مشخص است ولی در مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ی حرکت ذره ی منفرد وجود ندارد .
شاید بتوان مکانیک سیالات را ناهماهنگ ترین درس رشته عمران معرفی کرد، فهم این درس برای دانشجویان عمران بسیار سخت است. اما سیالات از آن دسته دروس است که با داشتن درک کامل از آن به راحتی می توان سوالات و مباحث پیچیده  را حل کرد. جزوه پیش رو بصورت اسلاید وار در ۲۵۱ اسلاید در قالب یک فایل پاورپوینت و بر اساس کتاب مکانیک سیالات استریتر تنظیم شده است. جزوه مکانیک سیالات سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • ویژگی های سیال
 • ایستایی سیالات
 • مفاهیم جریان سیـال و معـادلات بنیــادی
 • یکاها و پارامترها
 • مقاومت سیال
 • جریان تراکم پذیر


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : جزوه مکانیک سیالات استریتر


tag  حجم فایل : 1.9 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب هندبوک مهندسی مکانیک
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:45 ب.ظ

Engineering Handbook دانلود کتاب هندبوک مهندسی مکانیک

 کتاب هندبوک مهندسی مکانیک یکی‌ از پر بازدید‌ترین کتاب‌های مکانیک جهان است که برای پر کردن تمامی نیاز های مهندسین مکانیک و دانشجویان مهندسی مکانیک در سراسر جهان نوشته و توسعه داده شده است.
این کتاب شامل قوانین اساسی، نظریه ها ، فرمول، مثالها و تعاریف کلیدی در رشته مهندسی مکانیک، استاتیک، دینامیک سیالات و کنترل . . . است و دارای بیش از ۱۰۰۰ صفحه، ۵۵۰ تصویررنگی و ۲۶ جدول بسیار جامع می باشد.
کتاب هندبوک مهندسی مکانیک در ۲۵۹۱ صفحه زیر نظر Frank Kreith نوشته شده است و فصول مختلف آن توسط افراد شناخته شده زیر نگارش  یافته است:

SECTION 1 Mechanics of Solids Bela I. Sandor
SECTION 2 Engineering Thermodynamics Michael J. Moran
SECTION 3 Fluid Mechanics Frank Kreith
SECTION 4 Heat and Mass Transfer Frank Kreith
SECTION 5 Electrical Engineering Giorgio Rizzoni
SECTION 6 Mechanical System Controls Jan F. Kreider
SECTION 7 Energy Resources D. Yogi Goswami
SECTION 8 Energy Conversion D. Yogi Goswam
SECTION 9 Air Conditioning and Refrigeration Shan K. Wang
SECTION 10 Transportation Frank Kreith
SECTION 11 Engineering Design Leonard D. Albano and Nam P. Suh
SECTION 12 Material Richard L. Lehman and Malcolm G. McLaren
SECTION 13 Modern Manufacturing Jay Lee and Robert E. Schafrik
SECTION 14 Robotics Frank L. Lewis
SECTION 15 Computer-Aided Engineering Kyran D. Mish
SECTION 16 Environmental Engineering Jan F. Kreider
SECTION 17 Engineering Economics and Project Management Chan S. Park and Donald D. Tippett
SECTION 18 Communications and Information Systems Lloyd W. Taylor
SECTION 19 Mathematics William F. Ames and George Cain
SECTION 20 Patent Law and Miscellaneous Topics Frank Kreith
APPENDICES Paul Nortonplusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب هندبوک مهندسی مکانیک


tag  حجم فایل : 30 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب سیستم های دینامیکی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:42 ب.ظ

Dynamical Systems1 دانلود کتاب سیستم های دینامیکی

کتاب سیستم های دینامیکی مروری بر تحولات اخیر در سیستم های دینامیکی غیر خطی، ارتعاشات و کنترل را فراهم می کند. این کتاب با تمرکز بر روی پیشرفت های اخیر در هر سه حوزه، با تاکید خاص بر تحلیل های اخیر، پژوهش های عددی و آزمایشی و  نتایج آن است.
کتاب سیستم های دینامیکی نوشته آقای دکتر Albert C.J. Luo در ۴۵۸ صفحه می باشد. این کتاب مشکلات سیستم های دینامیکی واقعی، مانند رفتار سیستم های تعلیق راه آهن، ارتعاشات غیر خطی و کنترل کاربردی در تولید ذغال سنگ و . . .  را به تفصیل مورد بحث قرار می دهد. این کتاب ایده آل برای مهندسان و محققان دانشگاهی مشغول به کار مانند مهندسی مکانیک و کنترل و همچنین ریاضیات کاربردی است.plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب سیستم های دینامیکی


tag  حجم فایل : 15 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود هندبوک توربین های گازی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:40 ب.ظ

Gas turbine handbook دانلود هندبوک توربین های گازی

توربین گاز Gas Turbine یک ماشین دوار است که بر اساس انرژی گازهای ناشی از احتراق کار می‌کند. هر توربین گاز شامل یک کمپرسور برای فشرده کردن هوا، یک محفظه احتراق برای مخلوط کردن هوا با سوخت و محترق‌ کردن آن و یک توربین برای تبدیل کردن انرژی گازهای داغ و فشرده به انرژی مکانیکی است. بخشی از انرژی مکانیکی تولیدشده در توربین، صرف چرخاندن کمپرسور خود توربین شده و باقی انرژی، بسته به کاربرد توربین گاز، ممکن است ژنراتور برق را بچرخاند (توربوژنراتور)، به هوا سرعت دهد (توربوجت و توربوفن) و یا مستقیماً (یا بعد از تغییر سرعت چرخش توسط جعبه دنده) به همان صورت مصرف شود (توربوشفت، توربوپراپ و توربوفن).

مبنای کار توربین‌های گاز از نظر ترمودینامیکی، بر اساس چرخهٔ برایتون است که در آن، هوا به صورت بی‌دررو فشرده شده، احتراق در فشار ثابت رخ داده و انبساط هوای فشرده و داغ در توربین، به صورت بی‌دررو رخ می‌دهد و هوا به فشار اولیه می‌رسد. در عمل، اصطکاک و توربولانس باعث می‌شوند که:

 •     فشرده‌سازی هوا در کمپرسور به صورت بی‌دررو نباشد. این موجب می‌شود که برای دست‌یافتن به یک نسبت فشار معین، دمای خروجی کمپرسور بیشتر از حالت ایده‌ال باشد.
 •     انبساط هوا در توربین به صورت بی‌دررو نباشد. این موجب می‌شود که با ثابت بودن مقدار کاهش دما در توربین، کاهش فشار ناشی از آن افزایش یافته و انبساط کمتری برای تولید کار در توربین فراهم باشد.

افت فشار در ورودی هوا، محفظهٔ احتراق و اگزوز وجود داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود که نسبت فشار موجود برای تولید کار کاهش یابد. افت فشار در ورودی هوا باعث کاهش فشار در ورودی کمپرسور و در نتیجه کاهش فشار ورودی محفظهٔ احتراق و توربین می‌شود. افت فشار در محفظه و اگزوز، به ترتیب به کاهش فشار ورودی به توربین و افزایش فشار خروجی توربین می‌انجامند که همهٔ این عوامل، باعث کاهش نسبت فشار موجود در توربین برای تولید کار می‌شوند.

با افزایش دمای هوای ورودی به توربین، راندمان توربین‌های گاز افزایش می‌یابد. بنابراین، بهتر است که این دما هر چه بیشتر انتخاب شود. اما در این مورد از نظر تحمل مواد تشکیل‌دهندهٔ محفظهٔ احتراق و پره‌های توربین، محدودیت وجود دارد. بنابراین، در این قسمت‌ها که به آنها بخش‌های داغ Hot Sections گفته می‌شود، از مواد مقاوم به دماهای زیاد مانند سوپرآلیاژها استفاده می‌شود. همچنین این قسمت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده‌ای، خنک‌کاری می‌شوند.

مزایای توربین‌های گازی به شرح زیر است:

 •     نسبت توان به وزن بسیار زیاد: توربین‌های گاز نسبت به موتورهای رفت و برگشتی با توان یکسان، کوچک‌ترند
 •     ارتعاش کمتر: به دلیل حرکت در یک جهت ارتعاش توربین‌های گاز از موتورهای رفت و برگشتی کمتر است
 •     بخش‌های متحرک کمتر از موتورهای رفت و برگشتی
 •     هزینهٔ روغنکاری کمتر

همچنین از معایب توربین‌های گازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •     گران‌بودن
 •     دمای کاری زیاد
 •     راندمان کمتر نسبت به موتورهای رفت و برگشتی در حالت بی‌باری
 •     کارکرد نامناسب در شرایط نوسان بار

این کتاب نه تنها به عنوان یک مرجع جامع شناخته شده است بلکه پرفروش ترین کتاب در این زمینه نیز می باشد، که در آن اطلاعات اساسی در مورد طرز کار و استفاده مناسب از انواع توربین های گازی به شما داده می شود. در این کتاب در مورد سخت افزار، پارامترهای عملیاتی، کنترل، ورودی و خروجی ها، بازرسی، عیب یابی، کنترل سر و صدا، سیستم های خنک کننده و… بحث می شود.

هندبوک توربین های گازی (چاپ سوم) نوشته Tony Giampaolo در ۴۵۱ صفحه می باشد. آخرین نسخه این کتاب که در دست شماست شامل فصل های جدید در Microturbines و مطالعات موردی در این خصوص است.plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : هندبوک توربین های گازی


tag  حجم فایل : 12 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
مرتبط با : مهندسی مکانیک
لینک های مرتبط : کتابخونه
برچسب ها : دانلود هندبوک توربین های گازی-دانلود کتاب توربین های گازی-توربین گاز Gas Turbine-مزایای توربین‌های گازی-نسبت توان به وزن بسیار زیاد: توربین‌های گاز نسبت به موتورهای رفت و برگشتی با توان یکسان-کوچک‌ترند ارتعاش کمتر: به دلیل حرکت در یک جهت ارتعاش توربین‌های گاز از موتورهای رفت و برگشتی کمتر است بخش‌های متحرک کمتر از موتورهای رفت و برگشتی هزینهٔ روغنکاری کمتر همچنین از معایب توربین‌های گازی می توان به موارد زیر اشاره کرد: گران‌بودن دمای کاری زیاد راندمان کمتر نسبت به موتورهای رفت و برگشتی در حالت بی‌باری کارکرد نامناسب در شرایط نوسان بار این کتاب نه تنها به عنوان یک مرجع جامع شناخته شده است بلکه پرفروش ترین کتاب در این زمینه نیز می باشد-که در آن اطلاعات اساسی در مورد طرز کار و استفاده مناسب از انواع توربین های گازی به شما داده می شود. در این کتاب در مورد سخت افزار-پارامترهای عملیاتی-کنترل-ورودی و خروجی ها-بازرسی-عیب یابی-کنترل سر و صدا-سیستم های خنک کننده و… بحث می شود.-
دانلود کتاب مهندسی انرژی بادی
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 07:37 ب.ظ

wind1 دانلود کتاب مهندسی انرژی بادی

از آنجاییکه زمین بطور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می‌شود بنابراین در قطب‌ها انرژی گرمایی کمتری نسبت به مناطق استوایی وجود دارد همچنین درخشکی‌ها تغییرات دما با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد و بنابراین خشکی‌ها زمین نسبت به دریاها زودتر گرم و زودتر سرد می‌شوند. این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی خواهد شد که از سطح زمین تا هوا کره، که مانند یک سقف مصنوعی عمل می‌کند، ادامه دارد.
بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می‌توان در سطوح بالای جو پیدا کرد جایی که سرعت مداوم باد به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و سرانجام باد انرژی خود را در اثر اصطکاک با سطح زمین و جو از دست می‌دهد. یک برآورد کلی اینگونه می‌گوید که ۷۲ تراوات (TW) انرژی باد بر روی زمین وجود دارد که پتانسیل تبدیل به انرژی الکتریکی را دارد و این مقدار قابل ترقی نیز هست.

این کتاب که یکی از منابع معتبر در این ضمینه می باشد، اطلاعات جامعی در خصوص استفاده از انرژی باد به عنوان یک منبع انرژی قابل دوام و مقرون به صرفه می دهد. ویژگی یک رویکرد چند رشته ای، مهندسی انرژی باد را شکل می دهد که شامل: فیزیک، هواشناسی، آیرودینامیک توربین، اندازه گیری سرعت باد، مشخصات توربین بادی، برق و ادغام با شبکه می باشد.

کتاب مهندسی انرژی بادی Wind Energy Engineering نوشته McGraw-Hill Professional در ۳۵۹ صفحه می باشد که برخی از مباحث زیر در آن مطرح می شود:

 • کسب و کار از انرژی باد در سراسر جهان
 • برق و اصول اولیه ژنراتور
 • توربین بادی اجزای ژنراتور
 • استقرار توربین های بادی در شبکه
 • آیرودینامیک پره توربین بادی
 • اصول اولیه انرژی بادی
 • ارزیابی منابع بادی


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب مهندسی انرژی بادی Wind Energy Engineering


tag  حجم فایل : 2 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandeayar.com

»
دانلود کتاب استاتیک (دانلود کتاب مهندسی مکانیک (استاتیک))
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 08:55 ب.ظ

static دانلود کتاب مهندسی مکانیک (استاتیک)

کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک (Engineering Mechanics: Statics) نوشته Jaan Kiusalaas و Andrew Pytel دو تن از نویسندگان مطرح در این شاخه، که از سوابق کاری و تدریس خود، در نوشتن این کتاب بهره برده اند، نوشته شده است.

این کتاب در ۶۰۰ صفحه و با دو رنگ طراحی شده است، که ضمن عنوان مباحث اصلی و تجزیه و تحلیل مسائل، از محتوای بسیار خوب و غنی در مطرح مباحث برخوردار است. این کتاب شامل ۱۰ فصل می باشد که مباحث زیر را پوشش می دهد:

 • Introduction to Statics
 • Basic Operations with Force Systems
 • Resultants of Force Systems
 • Coplanar Equilibrium Analysis
 • Three-Dimensional Equilibrium
 • Beams and CablesDry Friction
 • Dry Friction
 • Centroids and Distributed Loads
 • Moments and Products of Inertia of Areas
 • Virtual Work and Potential Energy


plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب مهندسی مکانیک(استاتیک)


tag  حجم فایل : 10 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com
»
دانلود کتاب مقاومت مصالح .ROY R. CRAIG, JR
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 08:53 ب.ظ

Mechanics of Materials دانلود کتاب مقاومت مصالح .ROY R. CRAIG, JR

کتاب مقاومت مصالح .ROY R. CRAIG, JR که چاپ سوم آن خدمت شما معرفی می شود جزء پر فروش ترین و معتبرترین کتاب ها در این شاخه می باشد، در چاپ سوم این کتاب از دو رنگ استفاده شده که از لحاظ طراحی، در کنار محتوا به خاص بودن آن افزوده است.

در این کتاب با تکیه بر مفاهیم کلیدی مکانیک جامدات، شما را در بهبود مهارت های حل مساله یاری می کند، همچنین مفاهیم اساسی در قالب مثال های کاربردی فراگرفته می شود. لازم به ذکر است متن این کتاب با بهره گرفتن از مقالات پژوهشی نوشته شده است، موارد مهم و خلاصه مطالب در آن به صورت فایل پاورپینت به چشم می خورد. این کتاب در ۸۶۱ صفحه نگارش شده است و مباحث زیر را پوشش می دهد:

 • INTRODUCTION TO MECHANICS OF MATERIALS
 • STRESS AND STRAIN; INTRODUCTION TO DESIGN
 • AXIAL DEFORMATION
 • TORSION
 • EQUILIBRIUM OF BEAMS
 • STRESSES IN BEAMS
 • DEFLECTION OF BEAMS
 • TRANSFORMATION OF STRESS AND STRAIN; MOHR’S CIRCLE
 • PRESSURE VESSELS; STRESSES DUE TO COMBINED LOADING
 • BUCKLING OF COLUMNS

 plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب مقاومت مصالح .ROY R. CRAIG, JR


tag  حجم فایل : 52 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»
دانلود کتاب سیستم های کاربردی هیدرولیک
نوشته شده توسط دانلود کتاب * در ساعت 08:51 ب.ظ

hidraulik1 دانلود کتاب سیستم های کاربردی هیدرولیک

کتاب سیستم های کاربردی هیدرولیک Practical Hydraulic Systems برای مهندسین و تکنسین های جهت آشنایی با عملکرد و عیب یابی سیستم های هیدرولیکی می باشد، این کتاب دانش شما را در مفاهیم پایه ای افزایش داده، و شما را قدم به قدم در حل برنامه های تعمیر و نگهداری یاری می کند.

در این کتاب در مورد ساخت و ساز سیستم های هیدرولیک، برنامه های کاربردی طراحی، نحوه کار، نگهداری، مسائل مربوط به مدیریت، اطلاعات به روز و بهترین شیوه های برخورد با مشکلات آشنا می کند. کتاب سیستم های کاربردی هیدرولیک نوشته دکتر Ravi Doddannavar می باشد که در ۲۴۰ صفحه این کتاب نگارش شده است.

plusone   با رای مثبت خود به این مطلب ، از ما حمایت کنیددانلود   دانلود مستقیم : کتاب سیستم های کاربردی هیدرولیک


tag  حجم فایل : 14 مگابایت

پسورد   پسورد فایل : www.mohandesyar.com

»


( تعداد کل صفحات: 31 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات